IMG_1574.JPG

Erbenova vyhlídka

Nad městem Ústí nad Labem se nachází na Brandtově výšině rozhledna zvaná Erbenova vyhlídka.

Erbenova vyhlídka je 420 metrů vysoký vrchol hřbetu Brandtovy výšiny rozkládající se severně od Ústí nad Labem, na kterém stojí 15 metrů vysoká kamenná rozhledna. Své jméno nese po předsedovi klubu turistů Alexandru Erbenovi, na jehož popud byla v roce 1933 postavena.

Cestu z centra města Ústí nad Labem můžete absolvovat přes Bertino údolí. Na trase dlouhé cca 3 km vedoucí po žluté z centra města až na rozhlednu Erbenova vyhlídka projdete tichým Bertiným údolím po naučné stezce. Bertino údolí vede podél Stříbrnického potoka z centra města Ústí nad Labem z části Důlce na Stříbrníky. Místo je pojmenováno po Bertě Schaffnerové, manželce továrníka Schaffnera - tehdejšího ředitele Spolku pro chemickou a hutní výrobu.

Spatříte umělé vodopády, altánky a odpočinkové lavičky, které tu byly zbudovány již v 19. století. Projdete se po krátké naučné stezce, která seznamuje návštěvníky s faunou, flórou i geologickou minulostí této lokality.

Kontakt

Adresa
Informační středisko města Ústí nad Labem
Mírové náměstí 1/1
400 01 Ústí nad Labem

Webová stránka
www.usti-nad-labem.cz

Facebook

Kategorie

Rozhledny a vyhlídky

Fotogalerie