Hibschova NS a jeskyně (3).jpg

Hibschova naučná stezka (Křížová hora, Dlouhý vrch) – Žitenice

Vydejte se objevovat geologii České středohoří a dopřejte si návštěvu Hibschovi jeskyně i výhled z Křížové hory.

Okružní stezka se 13 zastaveními byla pojmenována podle Josefa Emanuela Hibsche, světově uznávaného geologa. Na trase najdete 12 křemencových balvanů, každý je pojmenován po významném vědci.

Trasa - délka, start a cíl

  • Vlastní naučná stezka měří 3,5 km, s výletem přes Křížovou horu a Dlouhý vrch je to 10 km.
  • Nejoblíbenějším zastavením je Hibschova jeskyně, kde stezku můžete začít. Stezka po všech zastaveních měří cca 3,5 km.
  • Od osmého zastavení lze pokračovat dále po modré turistické značce a vystoupat na Křížovou horu a na Laffitovu vyhlídku, odkud je nádherný výhled na Litoměřicko a Podřipsko. Trasa má v této podobě 6,5 km. Odtud se můžete vydat dále na Dlouhý vrch Žitenickou stezkou Zemí hradů a po žluté značčce se vrátit zpět do Skalice. Tento okruh má něco přes 10 km.

Historie

Hibschova stezka vznikla v roce 1927 na popud vlastivědných pracovníků z Litoměřic a byla zaměřena na geologické zajímavosti v okolí Žitenic, hlavně na velké křemencové kameny mezi Skalicí a úpatím Křížové hory. Pojmenována je po geologovi Josefu Emanuelu Hibschovi, rodákovi z Homole, který se nejvíce zasloužil o geologické poznání Českého středohoří. Jednotlivé křemencové bloky pak byly nazvány po zasloužilých přírodovědcích a vlastivědných pracovnících.

HJ2.jpeg

Hibschova jeskyně

Vydejte se objevovat geologii České středohoří a dopřejte si návštěvu Hibschovi jeskyně i výhled z Křížové hory.

Hibschova jeskyně je uměle vytvořená pískovcová jeskyně, která vznikla těžbou kamene a písku. Má dva vstupy, několik metrů chodeb i větší sál.

Je volně přístupná, a můžete si ji s baterkou celkem pohodlně projít. Obvykle tu najdete i držátka na svíčky. Terén není náročný ani nebezpečný  a často v ní můžete spatřit i netopýry.

Kontakt

Adresa
Žitenice
Skalice

Webová stránka
www.zitenice.eu