kalvarie.jpg

Kalvárie – Tři Kříže

Vrchol Kalvárie s nadmořskou výškou 239 m n. m. je částí polabského masivu České Brány (Porta Bohemica) na pravém břehu Labe se třemi kříži na vrcholu.

Díky erozní činnosti Labe zde na povrch vystupují prvohorní horniny, což je v Českém středohoří ojedinělé. V přírodní rezervaci Kalvárie jsou nejvýznamnější partie prudkých skalnatých svahů s výskytem suchomilných společenstev skalních stepí. Najdeme zde ohroženou ještěrku zelenou, nebo křivatec český, rozkvétající brzy na jaře.

Je zde také hezká vyhlídka Tři kříže, která nabízí pohled na přilehlou krajinu Českého středohoří, žernosecké vinice a údolí řeky Labe, které se jmenuje Porta Bohemica.

Kontakt

Adresa
Kalvárie - Tři Kříže

Libochovany

Webová stránka
ceskestredohori.ochranaprirody.cz

Kategorie

Rozhledny a vyhlídky Vrcholy