Katedrála sv. Štěpána (1).JPG

Katedrála sv. Štěpána s vyhlídkovou věží

Nejvýznamnější církevní památkou v Českém Středohoří je soubor budov kolem katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích na Dómském pahorku. Původně zde bylo hradiště, v roce 1057 zde vznikla litoměřická kapitula.

Roku 1655 bylo založeno biskupství a kapitulní kostel se stal katedrálou. Kolem pak vznikl soubor staveb nutný pro život biskupství.

Katedrála sv. Štěpána

Představuje jednu z nejvýraznějších dominant města Litoměřice. Původní románská stavba byla založena již kolem roku 1057. Byla však v druhé polovině 17. století zbořena a bezprostředně poté byla ve stylu raného baroka vystavěna současná katedrála sv. Štěpána, která vznikla snad podle návrhu litoměřických stavitelů Bernarda Spinety a Giulia Broggia. Původně však byla katedrála bez věže. Dnes má katedrála raně barokní podobu a je vybavená velmi hodnotným a stylově jednotným mobiliářem. Konají se zde pravidelné bohoslužby a varhanní koncerty. V sousedství stojí zvonice, na kterou lze vystoupit a kochat se nádherným výhledem. Za katedrálou se nachází biskupská rezidence – palácová stavba italského typu.

Katedrála má výšku přes 20 metrů a délku 50 metrů.

Věž katedrály sv. Štěpána

Z výšky více než 50 metrů výhled na město i okolí je zpřístupněná od května roku 2010. Barokní katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích, ani předchozí gotický chrám, původně věž neměly. Samostatnou věž mimo kostel začal stavět biskup Hugo hrabě Koenigsegg (1711-1720). Stačil ale vybudovat jen jedenáctimetrové základy, na něž postavili dřevěnou barokní zvonici. Až biskup Antonín L. Frind (1879-81), známý historik, vyvolal dostavbu věže, která byla vystavěna až v letech 1883-89 podle návrhu vídeňského architekta Heinricha Ferstela, litoměřickým stavitelem Franzem Sanderem. Na spojovacím oblouku mezi katedrálou a věží se nachází osobní znak 14. litoměřického biskupa Emanuela Jana Schöbela.

Výhled je odtud nádherný na všechny světové strany a také další turistické cíle v okolí. Při pohledu přes město je v dáli vidět rozhledna Mostka, kopec Radobýl, vedle něj vlevo na druhém břehu řeky je Lovoš. Pokud se budete dívat dále doleva, pak zahlédnete i hrad Hazmburk a horu Říp. Je však potřeba k tomu vyšlápnout 118 kamenných a 83 dřevěných schodů.

Kontakt

Adresa
Katedrála sv. Štěpána s vyhlídkovou věží
Dómské náměstí
412 01 Litoměřice

Telefonní kontakt
+420 416 707 505

E-mail
info@inprincipio.cz

Webová stránka
vez-litomerice.cz

Kategorie

Sakrální památky Rozhledny a vyhlídky

Fotogalerie