Sedlo (3).JPG

Sedlo

Sedlo (726 m n. m.) je jednou z dominant Českého středohoří viditelnou z dálky.

Vrch Sedlo je se svojí nadmořskou výškou 726 metrů čtvrtou nejvyšší horou Českého středohoří a nejvyšší horou Verneřické části Českého středohoří. Jedná se o výraznou dominantu a unikátní přírodní lokalitu. Sedlo je mohutným vulkanický pněm s ostrým vrcholovým hřebenem s početnými skalními výchozy a suťovými poli. V sutích najdeme smíšené lesní porosty, často pralesovitého charakteru, s mohutnými exempláři lip, klenů, buků a dubů. Na skalách se sloupcovitou odlučností obrácených k jihu roste vzácná teplomilná květena. Ze Sedla byl poprvé popsán kosatec bezlistý Fieberův. Zdejší fauna má vyloženě lesní ráz.

Vrcholová část je již od roku 1968, z důvodu výskytu vzácné květeny, chráněna jako Národní přírodní rezervace. K vrcholu Sedla vede několik značených turistických tras. Na vrchol Sedla se můžete vydat třeba z Úštěka, z Habřiny, Z Trnobran, z Horní Vysoké nebo z Lovečkovic. Nachází se zde vyhlídkové místo, které nabízí rozhled směrem na jih, západ i východ. Z vyhlídky je možné spatřit řadu vrcholů jako Říp, Hazmburk, Radobýl, Košťalov, Vlhošť nebo Ronov. Za dobré viditelnosti je patrný i Ještěd a hřeben Krkonoš.

Sedlo je tvořeno dvěma vrcholy: vyšším Sedlem, označovaným také jako Velké Sedlo (726
m n. m.) a Malým Sedlem (534 m n. m.). Vrchol získal svůj název díky tvaru, hřbet totiž připomíná z dálky starobylé koňské sedlo. Na úpatí Sedla se nachází zřícenina hradu Litýš, který byl vybudován v 15. století.

Kontakt

Adresa
Informační centrum Úštek
Mírové náměstí 47
411 45 Úštěk

Webová stránka
www.mesto-ustek.cz

Facebook

Kategorie

Rozhledny a vyhlídky Vrcholy