porta-bohemicapodzimni.jpg

Za vyhlídkami na Portu Bohemicu

Malebné kaňonovité údolí řeky Labe, která se vine od Velkých a Malých Žernosek k Ústí nad Labem se nazývá Porta Bohemica. Pohled na řeku, která se vlní mezi vrcholky Českého středohoří na obou stranách, je velkolepý. Vypravte se za nejkrásnějšími vyhlídkami.

Trasu je možné zvolit jako okruh v délce cca 10 km s výchozím i cílovým bodem v Dolních Zálezlech nebo cca poloviční, kdy startovní i cílové místo bude v obci Dubičky.

Okruh 10 km - Mlynářův kříž a Doerellova vyhlídka

Z Dolních Zálezel od nádraží po zelené směr Dubice cca 700m, kde na Stupkově louce odbočíme vpravo na modrou naučnou stezku a stoupáme 1 km až k vodopádu Moravanského potoka.

Pokračujeme dále po modré, na rozcestí vlevo až se napojíme zpět na zelenou. Po ní přes jednu vyhlídku Mlynářův kámen do Dubiček ke kostelíku sv.Barbory, kde se můžeme kochat dalšími výhledy. Odtud lze pokračovat dále po žluté na Doerellovu vyhlídku (1,5 km) nebo se vydat zpět po zelené do Dolních Zálezel. Výlet lze uskutečnit vlakem - z Ústí nad Labem a zpět.

Občerstvení: Dubice - www.restauraceubecku.cz nebo Dubičky - www.penzion-dubicky.cz

Okruh 5 km - pouze z Dubiček

Pokud pojedeme autem a máme menší děti nebo se nám nechce šlapat do kopce, lze dojet přímo do Dubiček a projít se na pravou a levou stranu jednou k Mlynářovu kříži nebo na druhou stranu k Doerellově vyhlídce. Pokud máme čas a chuť, můžeme od Moravanského vodopádu pokračovat po žluté až na vyhlídkové místo Skalky (cca 2,5 km jedna trasa) nebo výlet z Dolních Zálezel přes vodopády na Skalky a zpět pojmout jako jeden samostatný výšlap.

Západ ze skalek (od MmÚL).jpg

Vyhlídky v okolí Dubic

V blízkosti obce Dubice se nachází několik zajímavých vyhlídkových míst.

Mezi tato místa patří vyhlídky jako jsou Skály, Skalky, Mlynářův kámen, Doerellova vyhlídka, Josefínka nebo vyhlídka od Dubického kostelíku. Většina těchto míst nabízí výhled na údolí řeky Labe a krajinu Českého středohoří.

Kontakt

Adresa
Informační středisko města Ústí nad Labem
Mírové náměstí 1/1
Ústí nad Labem

Webová stránka
www.usti-nad-labem.cz

Facebook

Kategorie

Rozhledny a vyhlídky